TECHBOX 9-10/2011

Prelistujte si časopis TECHBOX 9-10/2011.

Pred blížiacim sa šiestym výročím časopisu sme zmenili jeho pomenovanie
na TECHBOX, pod ktorým naďalej vychádza.